De activiteiten van Stichting JES bestaan uit het ontwikkelen & uitvoeren van projecten, het organiseren van bijeenkomsten en events t.b.v. emancipatie, bewustwording en (wederzijds) begrip tussen en binnen generaties en (sub)cultuurgroepen o.a. met, door en voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Het ondersteunen en faciliteren van schrijvers en overige scheppende kunstenaars.

  • Parkinson Hotel Project Bijeenkomsten voor, door & met mensen met Parkinson en hun naasten.  Doel: emancipatie en betere kwaliteit van leven. Klik hier voor meer
  • Dedooiekunstenaar Het dilemma der erfgenamen. Hoe houdt je het werk van een overleden kunstenaar levend? Wat bewaar je? Waarom? Hoe? Dedooiekunstenaar onderzoekt deze vragen aan de hand van de casus van het oeuvre van Joost Sicking, beeldend kunstenaar, 1932 -1986. Klik hier voor meer