Stichting JES! is opgeheven op 19 juli 2019.

Veel dank voor jullie steun de afgelopen jaren!