De Joint Effort Society: Allemaal Winnen

Stichting JES streeft naar een Joint Effort Society ofwel Allemaal Winnen Wereld. In deze wereld telt het verschil. Diversiteit maakt een samenleving en de mensen die er deel van uitmaken rijker, wendbaarder en weerbaarder. De kunsten zijn van groot belang voor een gezonde samenleving. Autonome kunst behoort tot het geestelijk leven en kan naar hogere spirituele atmosferen leiden.

Uitgangspunt:

  • Iedereen telt. Ieder heeft talenten en interesses en mag deze in vrijheid ontwikkelen om het leven te leiden dat zij/hij waardevol acht.

Stichting JES zet kleine concrete stappen naar een betere wereld door projecten te ontwikkelen en uit te voeren. Literatuur, muziek, beeldende kunst, dans, theater en/of film vormen de basis.  De groep makers bestaat veelal uit mensen die verschillende disciplines beoefenen en van diverse komaf, religie, sekse en/of cultuur zijn.

Stichting JES! is opgeheven op 19 juli 2019.

Veel dank voor jullie steun de afgelopen jaren!