Missie

De activiteiten van Stichting JES bestaan uit het ontwikkelen & uitvoeren van projecten, het organiseren van bijeenkomsten en events t.b.v. emancipatie, bewustwording en (wederzijds) begrip tussen en binnen generaties en (sub)cultuurgroepen o.a. met, door en voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Het ondersteunen van schrijvers en overige scheppende kunstenaars.

Visie

Stichting JES voert projecten uit die bijdragen aan de ontwikkeling van een Joint Effort Society, zoals beschreven in het gelijknamige boek van Frank van Empel & Caro Sicking.

JES werkt aan een betere wereld waar ruimte is voor variatie, differentiatie en verschil en de spanningen daartussen.

De Joint Effort Society heeft een gezonde relatie tot de natuur en haar omgeving, begrijpt de verbanden en wederkerigheden van systemen en richt op het welzijn van de mens, hier en nu, daar en later.

Uitgangspunt van de Joint Effort Society (JES)  is dat ieder mens talenten heeft en deze in vrijheid kan ontwikkelen om het leven te leiden dat hij/zij wil leiden.

Kenmerkend voor de Joint Effort Society zijn de kracht van verschil, nonfiXe, gastvrijheid en grenzeloosheid.

Stichting JES giet haar opdracht in de vorm van concrete projecten. Hiertoe worden voornamelijk, maar niet uitsluitend, de kunsten ingezet, waarbij autonome kunst haar wezenlijke taak behoudt, waaronder het stillen van de hongerige ziel.

Autonome kunst die een kind van haar tijd is én tevens kan opgroeien als moeder van de toekomst, behoort tot het geestelijk leven en brengt de samenleving naar hogere moreel-spirituele atmosferen.

De projecten hebben minstens een van de volgende doelen: empowerment, bewustwording en/of (wederzijds) begrip. Het zijn kleine concrete stappen naar een betere wereld.

De projecten worden steeds ontwikkeld vanuit verschillende disciplines waarbij de innerlijke noodzaak van de makers leidend is, omdat die het antwoord is op een roep uit de samenleving, zelfs al wordt de kreet (nog) niet gehoord door de massa.

Veelal bestaat de groep makers uit mensen van diverse afkomst, religie, sekse en cultuur.

Stichting JES! is opgeheven op 19 juli 2019.

Veel dank voor jullie steun de afgelopen jaren!